Menu

Projektowanie

KONCEPCJA OŚWIETLENIA:

Przygotowujemy koncepcję oświetlenia oraz wizualizację wraz z kalkulacją kosztów. Cechuje nas twórcze podejście do projektowania oświetlenia z wykorzystaniem najnowszych technologii, zastosowanie inteligentnego sterowania i zarządzania systemami oświetleniowymi. Sporządzamy kosztorys uwzględniając: projekt elektryczny i oświetleniowy, oprawy oświetleniowe i źródła światła wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym, montaż opraw oświetleniowych oraz pomiary oświetleniowe i elektryczne. Przygotowujemy porównywanie kosztów zużycia energii dla oświetlenia, co pozwala klientowi wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie. Oferujemy techniczną pomoc w konsultacjach projektów z branżystami, Inwestorami oraz Klientami końcowymi, również podczas koordynacji międzybranżowych.


MASTERLIGHT Prezentacja firmy

PROJEKT OŚWIETLENIA Z PRZELICZENIEM NATĘŻENIA ŚWIATŁA:

Do każdego projektu dołączamy karty katalogowe użytych opraw oświetleniowych, deklaracje zgodności/certyfikaty CE oraz przeliczenia natężenia oświetlenia.

PROJEKT ELEKTRYCZNY:

Wykonujemy projekt elektryczny z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIOWA:

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.